DERNEĞİMİZİN POSTA ÇEKİ HESABI AÇILDI...


Derneğimizin yaşaması aidatlarımızın düzenli ödenmesi ile kolaylaşacaktır. Üyelerimizin aidatlarını yatırabileceği
Banka Hesap No:
Ziraat Bankası Meşrutiyet Şubesi (Şube Kodu:1764)

0795 49926339 5014


EĞİTİME DESTEK HESAP NO.

 

Banka Hesap No:
Ziraat Bankası Meşrutiyet Şubesi (Şube Kodu:1764)

0 795 49926339 5015