Bizden Haberler

Broşür Resimleri

 
 
 

 

•  İNEBOLULU SARI RECEP ÜZERİNE ÖNDEYİŞ…

29/08/2018


İNEBOLULU SARI RECEP ÜZERİNE ÖNDEYİŞ

Kastamonulu halk müziği sanatçıları içinde İnebolulu “Sarı” lakaplı Recep Güray’ın (1893-1965) ayrı bir yeri, önemi vardır. Hakkında ilk temel bilgileri, Ağabeyim Özdemir Tan’la birlikte kaleme aldığımız Gurur Kaynağımız Kastamonulular adlı 10 ciltlik biyografi ansiklopedimizin II. Cildinde (Ankara 2004, s. 71) ve X. cildinde (Ankara 2015, s. 184), o tarihte derleyebildiklerimizi yayımlamıştık. Ancak, bu bilgi, onun gibi ünlü, emektar bir sanatçı için çok yetersizdi. Çocuklarına veya torunlarına ulaşıp bu bilgiyi geliştirmeliydik. Elimizde Keçiören’den cevap vermeyen oğluna ait (Salim Arslan) bir telefon vardı. Kocaeli Üniversitesinde doçent olduğunu öğrendiğimiz Doç. Dr. Recep Tayfun Giray’dan da telefon ve e-postalarımıza cevap alamadık. Nihayet, Ankara’daki İneboluluların yardımıyla aileye ulaşıp geniş bilgi edinme şansına kavuştuk. TRT Arşivinden ve Süleyman Şenel’in arşivinden yararlanmayı da unutmadık. Bu yazımızda ilk bilgi ve fotoğrafları paylaşmaya çalışacağız. 8-10 sayfalık bilgi ve fotoğrafları ise Ekim ayı ortalarında (17-18 Ekim 2018) İstanbul’da düzenlenen Muzaffer Sarısözen Sempozyumunda bildiri olarak sunacağız.

Hemen belirtelim, bu yıl Ekim 2018 ayı için şimdiden 4 sempozyum daveti aldık ve katılacağımızı bildirdik:

30 Eylül-4 Ekim 2018: Kırgızistan-Issıkgöl. Türkiye Kırgızistan Kültürel İlişkileri

17-18 Ekim 2018: İstanbul. Muzaffer Sarısözen Sempozyumu

19-21 Ekim 2018: Mersin. Yeniceli Sıdkî Baba Sempozyumu

21-25 Ekim 2018: İran-Tebriz. Tarih Boyunca Türkiye İran Kültürel İlişkileri

Muzaffer Sarısözen Sempozyumu için bildiri konumuz; “Sarısözen’in Kurduğu Yurttan Sesler Topluluğunun İlk Bağlama Sanatçısı Sarı Recep’le İlgili Yeni Bilgiler Belgeler”dir. 1938 yılına kadar 1893’te doğduğu İnebolu’da yaşayan, bir kahve işleten, kahvesinde gençlere bağlama çalmayı öğreten Sarı Recep, Ankara’da 1938’den itibaren radyoevinde çalıp söylemeye başlamış, Sarısözen’in dikkatini çekmiş, 1947’de Yurttan Sesler Topluluğunu kurunca ilk bağlama sanatçısı olmuş, 1960 yılında emekli oluncaya kadar Ankara Radyosunda çalışmıştı.

Muzaffer Sarısözen ve arkadaşları Sarı Recep’ten kaynak kişi olarak da yararlanmışlardı. Ondan derlenip TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına girmiş türkülere Gurur Kaynağımız Kastamonulular’da yer vermemiştik. Bu yazımızda öncelikle söz konusu türküleri hatırlatmak istiyoruz:

Altın Yüzük Var Benim (Yöre: Orta Anadolu, Derleyen: M. Sarısözen)
Bağlamamın Düğümü (Yöre: Orta Anadolu, Derleyen: M. Sarısözen)
Beyler Bahçesinden Atlayamadım (Yöre: Kastamonu, Derleyen: Nida Tüfekçi)
Birini de Yavrum Birini (Yöre: Kastamonu, Derleyen: M. Sarısözen)
Çifte Çıkar Martinimin Dumanı (Yöre: Kastamonu, Derleyen: M. Sarısözen)
Endim Dere Beklerim (Yöre:Kastamonu , Derleyen: Nida Tüfekçi)
Gemilerde Talim Var/Recep’im (Yöre: İstanbul, Derleyen: M. Sarısözen)
Giresun Kayıkları (Yöre: Giresun, Derleyen: M. Sarısözen)
Hep Beraber Başlayalım/Gemici Türküsü (Yöre: Kastamonu, Derleyen: M. Sarısözen)
Sayide’m Otur Yanıma (Yöre: Kastamonu, Derleyen: Kemal Karasüleymanoğlu)
Şu Cide’nin Çeşmesi (Yöre: Kastamonu, Derleyen: M. Sarısözen)
Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna (Yöre: Giresun, Derleyen: M. Sarısözen)
Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar (Yöre: Kastamonu, Derleyen: Azize Törem)
Ailesi Kırım’dan İnebolu’ya göç eden Sarı Recep 1934’te Soyadı Kanunu çıkınca Kırım Hanlarının soyadı Giray’dan esinlenerek Güray soyadını almıştır. Aile, Sarı Recep’in beş evladından devam etmektedir.

Sarı Recep konusuna zaman zaman devam edeceğiz. Mekânı cennet olsun!


 

 

 

 

 

 

 

Web Tasarım  Ayra Bilgisayar